top of page

Privacybeleid

Onze contactgegevens

CryoMien cryolipolyse

Gasmeterstraat 41

9100   Sint-Niklaas

0496 22 17 44

cryomien@telenet.be

www.cryomien.beUw persoonsgegevens

CryoMien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-het verzenden van onze acties

-het afstemmen van de gekozen behandeling op uw huidtype en/of gezondheid

-om contact met u te kunnen opnemen

-het afhandelen van uw betaling


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens zoals:

-voor-en achternaam

-adresgegevens

-telefoonnummer

-e-mailadres

-geslacht

-geboortedatum

-gegevens ivm uw gezondheid en/of medicatieWij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen in het kader van uw behandeling gaan wij zorgvuldig om.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Indien wij gegevens in verband met uw gezondheid en/of medicatie ontvangen, vragen wij expliciet uw toestemming om deze gegevens te bewaren met een te ondertekenen formulier.


Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige verantwoording en afhandeling daarvan.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

CryoMien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar na uw laatste behandeling bij CryoMien.


Delen van persoonsgegevens met derden

Met bedrijven (derden) die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij geven daarbij bovendien alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. CryoMien blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

  2. Wanneer u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

  3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dit geval aan uw verzoek.

  4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard tegemoet komen, tenzij wij hierbij onze wettelijke verplichtingen niet kunnen voldoen.

  5. Indien u dat wenst kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.


Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop CryoMien omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact op met ons. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop CryoMien met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met ons. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)


Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden ent vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Privacybeleid: Welkom
bottom of page